Våre terapeuter:

 Nora Bastesen

Fysioterapeut | T: 907 01 640 | noba@online.no
Nora utfører kroppsscanning med Tanita BC 518, en medisinsk godkjent vekt, ca 2 ganger per måned. Påmeldingsliste finnes ved resepsjonen. Sjekken kan være motiverende for deg som ønsker å sjekke forholdet mellom vann, muskler og fett i kroppen, og for deg som jobber med livsstil eller starter med trening og vil følge med på utviklingen. Pris for Gym 36 medlemmer er kr 250,-, andre betaler kr 300,-. Nora kan også kontaktes dersom du trenger veil./vurdering og råd ved trening i forbindelse med skader, plager og liknende. Nora har ikke driftstilskudd og kan bare ta enkelttimer.